tirsdag den 9. januar 2018

Organisering af forløb i oldtidskundskab

Pixabay: Denis Azarenko


Min nye kollega er i færd med at organisere old-forløb for første gang. I den forbindelse spurgte hun, om jeg kunne hjælpe med at give et overblik over kravene til de fem forløb i old. Nedenfor ser du den oversigt, jeg lavede til hende. Der er tale om en oversigt i den forstand, at der er skåret helt ind til benet; der fremgår alene de krav, som er nødvendige for en udvælgelse af materiale til de fem søjler.


Der skal være i alt 5 forløb, hvoraf


  • 4 forløb skal være tekst-forløb (et af forløbene skal have et litterært tema, mens et andet skal have et filosofisk tema)
  • 1 forløb skal være et kunsthistorisk-forløb (enten arkitektur, skulptur eller maleri)Hvert af de 4 tekst-forløb skal indeholde


  • Mindst 1 basistekst
  • Enten mindst 1 perspektiverende, efterantik tekst Eller basisteksten/erne skal være valgt med udgangspunkt i en moderne problemstilling (NB! Begge dele skal være repræsenteret i undervisningen)
Det kunsthistoriske forløb skal indeholde


  • Antikke monumenter
  • Perspektiverende, efterantikke monumenter, der sætter dem ind i en kunsthistorisk sammenhængDerudover 


  • Udvælges kernestoffet (de antikke tekster og monumenter), således at hovedvægten ligger på Grækenland i klassisk tid – dvs. det skal tilsammen udgøre mere end halvdelen af kernestoffet. Desuden skal Homer og romersk litteratur indgå.
  • Er det forventede omfang af de antikke basistekster normalt svarende til 150-200 sider.
  • Skal mindst 1 af de efterantikke perspektivtekster/-monumenter være nutidig.
  • Skal der indgå nutidigt materiale i den søjle, der tager udgangspunkt i en moderne problemstilling.Link til STX-læreplan og vejledning 2017

Ingen kommentarer: