søndag den 30. august 2015

Hvordan få en god start med de nye elever?

Esther Benvenuti, CEM "A. Torrigiani", Florenz

Det har jeg spurgt mig her i sommerferien, mens jeg gik og glædede mig til at starte med mit 3g fortsætter-hold i tysk. Mine grublerier udmøntede sig i to tiltag, som jeg vil præsentere her.

Et spørgeark

Jeg er rigtig nysgerrig på mine elever. Hvorfor har de valgt tysk? Er det alene for at undgå et andet fag, er de bare helt vilde med sproget eller er der tale om noget helt tredje? Derudover vil jeg gerne, at mine elever, hvis ikke de allerede er det, bliver bevidste om, hvorfor og hvordan de vil bruge deres tid på tyskfaget. Disse tanker resulterede i følgende spørgeark, som eleverne besvarede i slutningen af deres allerførste modul:

Du skal i dit sidste år på MfG have 67 moduler tysk (ca. 106 timer) og bruge 70 timer på tysk-afleveringer. Jeg har brugt de sidste måneder på at gøre mig tanker om, hvad året skal indeholde, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra dig. Svar ærligt og realistisk, og giv dig gerne tid til at overveje dine svar.

Hvorfor har du valgt tysk A?
Hvad ser du mest frem til?
Hvilke positive ting, husker du fra din tyskundervisning?
Hvilke negative ting, husker du fra din tyskundervisning?
Hvad vil du gerne vide mere om/beskæftige dig mere med i forhold til tysk kultur og historie?
Hvilke ønsker har du til undervisningen? (pararbejde, gruppearbejde, temaer, tekster…)
Hvad har du godt styr på i tysk?
Hvad har du stadig svært ved i tysk?
Hvor mange kræfter kommer du til at lægge i faget? På en skala fra 1-10 hvor 10 er maks
Hvad er dit endelige mål (som minimum) karaktermæssigt?

Eleverne tog godt imod spørgearket, og mit indtryk er, at de svarede ærligt på spørgsmålene. Det var rart at lære lidt om eleverne på denne måde fra starten af skoleåret, og jeg tænker, det skal bruges til karaktersamtalerne senere hen. 

Delmål

I det første modul fortalte jeg eleverne, hvor vigtigt det er, når man vil lære et fremmedsprog, at være i daglig kontakt med sproget - lytte til det, læse det, tale det, skrive det - og jeg viste dem, hvordan de selv kunne gå i gang, hvis de ønskede at lægge lidt ekstra kræfter i. De fik links til radioudsendelser, videoklip, nyheder, tv-udsendelser og gratis hjemmesider. Dernæst forklarede jeg, at det er enormt vigtigt, når man vil blive bedre til noget, at man har nogle succesoplevelser undervejs til at holde gejsten oppe. For at få succes skal man selvfølgelig have et mål.  På det tidspunkt bad jeg eleverne give sig selv et delmål i tysk. De skulle overveje, hvad de gerne som det første ville forbedre, og så formulere et mål ud fra det. Et mål som de mente, var realistisk for dem at nå indenfor 14 dage.

Mange elever satte sig som mål endelig at lære sig den bestemte artikels bøjning udenad. Andre satte sig for at læse mindst en tysk artikel ell. se en tysk tv-udsendelse om ugen. Atter andre satte sig for at bruge mindst en halv time ugentligt på Duolingo eller lære 10 nye verber om ugen. Det skønne ved elevernes delmål er, at de alle får trænet noget, som for dem personligt er et relevant og opnåelig mål, fordi de selv har formuleret det.

Her 14 dage efter, var der mange elever, som havde fået opfyldt deres delmål. De kunne fortælle de andre, hvor underholdende Duolingo faktisk er, eller hvordan de havde læst nyt om diverse kendisser i det tyske sladderblad Bild. Men der var også en del, der desværre ikke havde fået gjort noget ved deres delmål.

Alle elever skrev herefter endnu en seddel til mig med et mål - for nogle blev det det samme som sidst - men denne gang, vil jeg forsøge mig med at lade eleverne bruge lidt undervisningstid på disse personlige delmål, så de forhåbentligt næste gang alle kan få en meget konkret succesoplevelse.

Jeg har samlet spørgeark og delmål i en mappe, og jeg er nu spændt på, hvad eleverne melder tilbage næste gang. For mig er det dog allerede meget rart at kunne følge hver elev på, føler jeg, tættere hold end normalt.

Det var mine refleksioner og tanker for denne gang omkring opstart på et nyt tyskhold. Skriv meget gerne en kommentar, hvis du har en anden, velfungerende praksis, eller bare en nyprøvet, som min. Det er altid rart at høre lidt om, hvad der rent praktisk foregår ude hos mine kolleger.
Ingen kommentarer: