lørdag den 12. november 2016

Hvordan øve grammatiske regler mundtligt?

På mit gymnasium deler vi 1.g-eleverne ind efter grammatiske forkundskaber fra folkeskolen. Al grammatik-undervisning i tysk foregår derefter på differentierede hold. Du kan læse mere om vores praksis her.

Jeg har flere gang haft 1.g-holdet med elever, hvis forkundskaber var stærke, og som var meget lærenemme. Det er elever, der ikke har brug for lange forklaringer, før en grammatisk regel er forstået og kan benyttes.

Min udfordring har derfor været at finde en måde, hvorpå de kunne træne deres grammatiske færdigheder mundtligt. Der er selvfølgelig masser af måder at gøre det på, men problemet er ofte, hvis eleverne arbejder parvis eller i grupper - så de får talt mest muligt - at de ikke korrigeres, når de laver fejl. Nogle gange skal eleverne selvfølgelig have lov til at snakke uden at blive rettet, men når der er fokus på en bestemt grammatisk regel, er det jo rart med en mundtlig øvelse, hvor eleverne umiddelbart kan tjekke, om bøjning, ordstilling eller lignende er korrekt.

Min løsning er ganske vist simpel, men brugbar og ligetil. Jeg lavede små kortsæt med udsagn på både dansk og tysk til forskellige grammatiske emner. Med dem ved hånden, kan eleverne træne en bestemt grammatisk regel mundtligt uden at jeg behøver at være til stede. 

Nedenfor finder du fire eksempler på sådanne grammatiske kort-sæt og slutteligt nogle bud på, hvordan de kan anvendes i undervisningen.

1) Et sæt kort, hvor bøjningen af sein og haben i præsens trænes. 

2) Et sæt kort, hvor bestemt/ubestemt artikel i genitiv trænes.


3) Et sæt kort, hvor det personlige pronomen trænes.

4) Et sæt kort, hvor ordstillingen ved udvidet infinitiv trænes.


Oftest arbejder mine elever med kortene ud fra disse spilleregler:

Du kan også:
- lave en spilleplade (eller hente en på nettet fx her), hvor du angiver, hvilke felter, der kræver at man trækker et kort. Der er naturligvis også den mulighed, at du laver din egen spilleplade i word. Du kan se et eksempel på en sådan på min kollega Eva Pors blog her.
- lave CL-øvelsen quiz og byt.
- benytte dem som repetition på en station, når du laver stationsarbejde.


Hvis du får lyst til at gå i gang med at lave dine egne kort, så er her to tips:
- fremhæv de ord (den grammatiske regel), der er fokus på med fed skrift, så eleverne er helt sikre på, hvad der er vigtigst at have fokus på i den sætning, de skal oversætte.
- print dine kort på pap. Kortene holder sig godt - og du behøver ikke bruge tid ved laminatoren.tirsdag den 20. september 2016

Hører dine elever for lidt tysk?


Jeg synes, mine elever hører for lidt tysk for tiden. I min 2.g har de et stykke tid været i gang med at læse nogle noveller, men det tager så lang tid at komme gennem teksterne, at der går for lang tid mellem, at de hører noget tysk andet end det, de selv, deres kammerater eller jeg siger. Derfor gik jeg for nylig på jagt efter en tysk sang, vi kunne høre, som et lille intermezzo i en time, hvor de nok engang skulle sidde og få styr på en novelle. Under jagten faldt jeg over en DaF-blogger, som har fokus på musik i undervisningen. Bloggen hedder passende DeutschMusikBlog.


På denne side på bloggen  finder jeg den sjove ørehænger af et BVG-reklamehit, ”Is mir egal”, fra december 2015. BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, har i den meget populære reklame slået sig sammen med musiker og komiker Kazim Akboga, som de har fået til at lave en ny version af hans Youtube-hit af samme navn.


Bloggeren Freya Conesa har såmænd også forslag til, hvilken øvelse eleverne kan lave i forbindelse med videoen. Jeg besluttede mig for at afprøve hendes Tabuspiel og laver en kort undervisningssekvens på ca. 15 min., som jeg vil beskrive her:


1) 
Eleverne ser videoen to gange efter hinanden, for det første fordi jeg kan lide tanken om, at de ikke kan få den ud af hovedet igen, for det andet fordi jeg vil have dem til at lægge mærke til detaljerne i videoen, så de har lidt lettere ved at lave Tabu-øvelsen.

2) 
Eleverne sætter sig sammen i mindre grupper, og hver gruppe får udleveret kort, hvorpå der (som Freya Conesa foreslår) står:
Hund mit Hai
Mann auf Pferd
Zwiebel schneiden
Käse reiben
Roboter mit Senf
Mann mit Trommel
Kind mit Bommel
Junge macht Spagat
På hvert kort har jeg desuden skrevet den danske oversættelse. Du kan downloade mit dokument med kort her.

3) Nu skal eleverne efter tur trække et kort og få de andre til at gætte, hvad der står på kortet uden at måtte bruge præcist de ord, som står på kortet.Eleverne fik i sekvensen både hørt tysk og snakket tysk - og da timen var slut, gik to elever syngende ud ad døren, mens andre beklagede sig over, at ørehængeren havde bidt sig fast. Jeg regner det som en succes!

Jeg overvejer næste gang at præsentere eleverne for original-versionen af ”Is mir egal” og eventuelt lade dem rette sangteksten for fejl i bøjningen af ”kein”, da sproget er meget tyrkisk-tysk (er der et ord for det?). Derudover kan sangen vel egentlig også bruges som Einstieg til et emne om tyrkere i Tyskland. Oder?


Det var lidt nyt fra det midtfynske.

Du finder originalhit og sangtekst her.
BVG-versionen finder du her her.
Hvis du er lidt nysgerrig på den tyske Youtube-stjerne Akboga kan du læse en Bild-artikel om ham her.

søndag den 11. september 2016

Live - et nyt spil i Quizlet


Så er jeg tilbage med nyt på bloggen - jeg forbigår i tavshed, at det er næsten et år siden, jeg har skrevet! Nu er jeg her igen, og jeg vil gerne fortælle om Quizlet Live. Kender du ikke Quizlet, så kan du læse om den meget brugbare side til glosetræning HERQuizlet er et af mine yndlingsværktøjer i undervisningen, og det er min fornemmelse, at det også gælder for eleverne. 

Quizlet Live er som Scatter og Gravity endnu et spil, som kan generes ud fra en af dine gloselister i Quizlet. I Live-versionen kæmper eleverne gruppevis mod hinanden. En undervisnings-sektion med Quizlet Live tager gerne omkring 20 min. alt i alt, hvis du som jeg lader eleverne spille det tre gange efter hinanden. De plejer at blive testet i 12 af gloserne, selvom sættet skulle bestå af flere.

Quizlets egen vejledning til brugen af Live-funktionen kan du se HER. Nedenfor kan du læse min trin for trin vejledning.

1) Eleverne skal gå ind på siden quizlet.live og vente.
Quizlet.live's startside
2) På din computer går du nu ind på det sæt gloser, som eleverne skal konkurrere i. Her klikker du på Live-ikonet øverst til højre, og på den nye side, der nu dukker op, klikker du på ”create game”-ikonet (også øverst til højre). Din computer skal være sluttet til et smartboard eller et andet stort lærred, så eleverne kan se med.
Live-ikonet ses til højre (blåt ikon)
3) På skærmen står nu en kode, som hver elev skal bruge som log-in til spillet, som du har oprettet. Efterhånden som eleverne logger ind, kommer deres navne til syne på en liste til højre på skærmen. Hvis en elev har valgt et upassende brugernavn, kan man nemt slette det ved blot at klikke på deres navn, og de må så logge ind på ny.
Koden, som kommer til syne, skal eleverne bruge som log-in.
4) Når alle elevers navne er at se på listen, trykker du på ”create game with … students” (her fremgår i øvrigt antallet af spillere, så du hurtigt kan se, om alle elever er med). På den side, der nu kommer frem, er eleverne blevet delt ind i grupper. Hver gruppe har fået navn efter et dyr. Før spillet for alvor begynder, så bed eleverne sætte sig sammen med dem, som de er kommet i gruppe med, for det kan være fordelagtigt for dem at kunne hjælpe deres partnere under spillet.
På elevens skærm vises, hvem de er i gruppe med.
5) Nu starter du spillet (klik på ”start game”). På hver elevs skærm dukker et af gloserne fra din Quizlet op og dertil forskellige svarmuligheder. I hver gruppe har kun én af eleverne det rigtige svar stående, og det gælder selvfølgelig om, at dette gruppemedlem hurtigst muligt klikker på det. Hvis en i gruppen klikker på en forkert svarmulighed, starter de automatisk forfra, og de skal så skynde sig at indhente de andre.
Sådan ser det ud på elev-skærmen, når spillet er i gang.
Mens eleverne spiller, kan man på klassens store skærm se, hvordan grupperne ligger i forhold til hinanden. Når en gruppe er nået i mål, dukker deres navne op på skærmen, hvor de gratuleres med deres sejr. Her kan du vælge at starte et nyt spil med de samme grupper. Som tidligere nævnt, lader jeg gerne eleverne spille tre gange i streg.

God fornøjelse!

Her kan man se, hvor langt hver gruppe er. Strudsene fører!
Øverst til højre i billedet er koden til spillet, så en elev, der er røget af spillet, kan logge på igen.

lørdag den 26. september 2015

Om genafleveringer


Mine kollega og gode veninde bad mig i går om inspiration til genafleveringer. Ligesom jeg, så oplever hun også, at det kan være svært at få eleverne til at følge ens anvisninger for genafleveringen. Så opstår nemlig ofte det problem, at eleverne afleverer deres rettelser uden at bibeholde ens markeringer af fejl, og man derfor ikke kan se, hvad det er, de har rettet. Det betyder ekstra arbejde til en selv, for nu skal man have åbnet den gamle aflevering og finde frem til de gamle fejl. Men jeg har fundet en løsning på det.

I starten af dette skoleår besluttede jeg mig for, at mine elever skulle aflevere genafleveringer, da det ikke er til at komme uden om, at det er en rigtig god måde for eleverne at lære af egne fejl. Eleverne tvinges til at læse rettelserne i deres aflevering igennem, og fokus i det skriftlige arbejde er tilpasset den enkelte elev. Derudover burde det også i de fleste tilfælde betyde lidt mindre rettearbejde til en selv – og tidsbesparende tiltag er efterhånden i høj kurs i mit arbejde.

Løsningen fandt jeg ved en ”googling”, hvor jeg ikke overraskende havnede på en blogpost af min kollega Eva Pors. Med inspiration herfra har jeg gjort følgende med godt resultat på mit tyskhold:

Ved de fejl, som eleverne selv skal rette, sætter jeg en kommentar. I kommentaren skriver jeg fx 
kongruens:
Det vil sige eleven får fejltypen og eventuelt også en paragrafhenvisning til grammatikbogen. Når eleven genafleverer, skriver hun sin rettelse efter kolon inde i min kommentar. På den måde kan jeg se deres aflevering nøjagtig som den oprindelig så ud, fordi rettelsen står ude i kommentaren.
Her kan du se et udsnit af en sådan genaflevering:

Det, det står skrevet efter kolon i kommentarerne, er elevens egen rettelse.


søndag den 30. august 2015

Hvordan få en god start med de nye elever?

Esther Benvenuti, CEM "A. Torrigiani", Florenz

Det har jeg spurgt mig her i sommerferien, mens jeg gik og glædede mig til at starte med mit 3g fortsætter-hold i tysk. Mine grublerier udmøntede sig i to tiltag, som jeg vil præsentere her.

Et spørgeark

Jeg er rigtig nysgerrig på mine elever. Hvorfor har de valgt tysk? Er det alene for at undgå et andet fag, er de bare helt vilde med sproget eller er der tale om noget helt tredje? Derudover vil jeg gerne, at mine elever, hvis ikke de allerede er det, bliver bevidste om, hvorfor og hvordan de vil bruge deres tid på tyskfaget. Disse tanker resulterede i følgende spørgeark, som eleverne besvarede i slutningen af deres allerførste modul:

Du skal i dit sidste år på MfG have 67 moduler tysk (ca. 106 timer) og bruge 70 timer på tysk-afleveringer. Jeg har brugt de sidste måneder på at gøre mig tanker om, hvad året skal indeholde, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra dig. Svar ærligt og realistisk, og giv dig gerne tid til at overveje dine svar.

Hvorfor har du valgt tysk A?
Hvad ser du mest frem til?
Hvilke positive ting, husker du fra din tyskundervisning?
Hvilke negative ting, husker du fra din tyskundervisning?
Hvad vil du gerne vide mere om/beskæftige dig mere med i forhold til tysk kultur og historie?
Hvilke ønsker har du til undervisningen? (pararbejde, gruppearbejde, temaer, tekster…)
Hvad har du godt styr på i tysk?
Hvad har du stadig svært ved i tysk?
Hvor mange kræfter kommer du til at lægge i faget? På en skala fra 1-10 hvor 10 er maks
Hvad er dit endelige mål (som minimum) karaktermæssigt?

Eleverne tog godt imod spørgearket, og mit indtryk er, at de svarede ærligt på spørgsmålene. Det var rart at lære lidt om eleverne på denne måde fra starten af skoleåret, og jeg tænker, det skal bruges til karaktersamtalerne senere hen. 

Delmål

I det første modul fortalte jeg eleverne, hvor vigtigt det er, når man vil lære et fremmedsprog, at være i daglig kontakt med sproget - lytte til det, læse det, tale det, skrive det - og jeg viste dem, hvordan de selv kunne gå i gang, hvis de ønskede at lægge lidt ekstra kræfter i. De fik links til radioudsendelser, videoklip, nyheder, tv-udsendelser og gratis hjemmesider. Dernæst forklarede jeg, at det er enormt vigtigt, når man vil blive bedre til noget, at man har nogle succesoplevelser undervejs til at holde gejsten oppe. For at få succes skal man selvfølgelig have et mål.  På det tidspunkt bad jeg eleverne give sig selv et delmål i tysk. De skulle overveje, hvad de gerne som det første ville forbedre, og så formulere et mål ud fra det. Et mål som de mente, var realistisk for dem at nå indenfor 14 dage.

Mange elever satte sig som mål endelig at lære sig den bestemte artikels bøjning udenad. Andre satte sig for at læse mindst en tysk artikel ell. se en tysk tv-udsendelse om ugen. Atter andre satte sig for at bruge mindst en halv time ugentligt på Duolingo eller lære 10 nye verber om ugen. Det skønne ved elevernes delmål er, at de alle får trænet noget, som for dem personligt er et relevant og opnåelig mål, fordi de selv har formuleret det.

Her 14 dage efter, var der mange elever, som havde fået opfyldt deres delmål. De kunne fortælle de andre, hvor underholdende Duolingo faktisk er, eller hvordan de havde læst nyt om diverse kendisser i det tyske sladderblad Bild. Men der var også en del, der desværre ikke havde fået gjort noget ved deres delmål.

Alle elever skrev herefter endnu en seddel til mig med et mål - for nogle blev det det samme som sidst - men denne gang, vil jeg forsøge mig med at lade eleverne bruge lidt undervisningstid på disse personlige delmål, så de forhåbentligt næste gang alle kan få en meget konkret succesoplevelse.

Jeg har samlet spørgeark og delmål i en mappe, og jeg er nu spændt på, hvad eleverne melder tilbage næste gang. For mig er det dog allerede meget rart at kunne følge hver elev på, føler jeg, tættere hold end normalt.

Det var mine refleksioner og tanker for denne gang omkring opstart på et nyt tyskhold. Skriv meget gerne en kommentar, hvis du har en anden, velfungerende praksis, eller bare en nyprøvet, som min. Det er altid rart at høre lidt om, hvad der rent praktisk foregår ude hos mine kolleger.