onsdag den 20. maj 2015

Et spil til oldtidskundskab!

The Death of Socrates, Jacques-Louis David (foto af Wally Gobetz)

Dette har absolut ikke været året, hvor der var tid eller mentalt overskud til at finde på og afprøve nyt, hvilket har resulteret i meget få indlæg dette skoleår. Her hen mod slutningen af året, hvor mine elever mere og mere opfyldes af trangen til sommerferie og studenterfester end til at blive klogere på Sokrates og Platon, var en ny og aktiverende gennemgang af Forsvarstalen absolut påkrævet, og jeg udfærdigede derfor hurtigt et simpelt spil, ”Sokrates - forsvarstale-spillet”.

Eleverne skal inden de sættes i gang, som minimum være bekendt med Platons idélære og Sokrates’ maieutik, og de skal have læst Forsvarstalen I.I-XXIV (svarende til side 26-55 i ”Sokrates' domfældelse og død” v. Hartvig Frisch). Eleverne skal således have mødt begreber som anamnese, doxa, apori, episteme og sjælens areté (sidstnævnte kan eleverne læse om s.14 i ”Sokrates' domfældelse og død” v. Hartvig Frisch). Mine elever havde desuden forinden læst Hulelignelsen. Spillets fokus ligger primært på talens sidste 10 paragraffer.

Spillet indeholder en spilleplade og to kategorier af kort: stjernekort og spørgsmålskort. Spørgsmålskortene består som navnet antyder af spørgsmål til teksten og til forløbets relevante begreber. Stjernekortene består af udsagn om teksten, som der skal findes tekstbelæg for. Spillepladen har jeg fundet på nettet, og er en lettere redigeret udgave af en spilleplade lavet af ”Clio online”. Den har efter elevernes anmodning fået tilføjet flere felter med stjerner og spørgsmål, sådan at spillet ikke er så hurtigt at komme gennem.

Spillet indeholder desuden nogle ”joker”-kort, hvor der fx står ” Du belærer din ven om Platons dualistiske verdensopfattelse. Ryk 3 felter frem” eller ”Du tror, at Sokrates er en sofist. Ryk 5 felter tilbage”. At spillet oprindeligt er udtænkt til en idrætsklasse, kommer særligt til udtryk i disse ”joker”-kort, da der her ofte er tale om en eller anden form for fysisk ”straf”. På et af dem står fx ” Du har ikke læst dine lektier og er træt, fordi du så Netflix til klokken 2 om natten. Lav planken i 1 minut”.

Men læs nærmere om regler m.m. i linket nedenfor. Skriv gerne en kommentar, hvis du opdager fejl, har spørgsmålet eller et godt forslag. Jeg har tænkt mig på et tidspunkt at tilføje svar på stjerne- og spørgsmål-kort, sådan at det ikke er nødvendigt, at eleverne spørger læreren, hvis de er i tvivl om svaret. Det fungerer i øvrigt godt at lade eleverne spille parvis mod hinanden.

Du kommer til spillet HER

Ingen kommentarer: