lørdag den 26. september 2015

Om genafleveringer


Mine kollega og gode veninde bad mig i går om inspiration til genafleveringer. Ligesom jeg, så oplever hun også, at det kan være svært at få eleverne til at følge ens anvisninger for genafleveringen. Så opstår nemlig ofte det problem, at eleverne afleverer deres rettelser uden at bibeholde ens markeringer af fejl, og man derfor ikke kan se, hvad det er, de har rettet. Det betyder ekstra arbejde til en selv, for nu skal man have åbnet den gamle aflevering og finde frem til de gamle fejl. Men jeg har fundet en løsning på det.

I starten af dette skoleår besluttede jeg mig for, at mine elever skulle aflevere genafleveringer, da det ikke er til at komme uden om, at det er en rigtig god måde for eleverne at lære af egne fejl. Eleverne tvinges til at læse rettelserne i deres aflevering igennem, og fokus i det skriftlige arbejde er tilpasset den enkelte elev. Derudover burde det også i de fleste tilfælde betyde lidt mindre rettearbejde til en selv – og tidsbesparende tiltag er efterhånden i høj kurs i mit arbejde.

Løsningen fandt jeg ved en ”googling”, hvor jeg ikke overraskende havnede på en blogpost af min kollega Eva Pors. Med inspiration herfra har jeg gjort følgende med godt resultat på mit tyskhold:

Ved de fejl, som eleverne selv skal rette, sætter jeg en kommentar. I kommentaren skriver jeg fx 
kongruens:
Det vil sige eleven får fejltypen og eventuelt også en paragrafhenvisning til grammatikbogen. Når eleven genafleverer, skriver hun sin rettelse efter kolon inde i min kommentar. På den måde kan jeg se deres aflevering nøjagtig som den oprindelig så ud, fordi rettelsen står ude i kommentaren.
Her kan du se et udsnit af en sådan genaflevering:

Det, det står skrevet efter kolon i kommentarerne, er elevens egen rettelse.


Ingen kommentarer: