tirsdag den 28. januar 2014

Ny struktur i tyskundervisningen


copyright:  Donna C. Van Handle

Mine kolleger og jeg har siden efterårsferien arbejdet med en ny struktur i tyskundervisningen primært i 1.g-klasserne. Strukturen er affødt af, at vi afprøver niveaudeling i 1.g-ernes grammatikundervisningen.

Vi har planlagt undervisningen, sådan at den veksler mellem grammatikmoduler og moduler med alt det andet, der hører til tyskfaget. Det vil sige, at eleverne enten arbejder 90 minutter med et grammatisk emne eller 90 minutter med fokus på især samtale og gloseforråd.

Eleverne arbejder i grammatikmoduler både på klassisk vis med de grammatiske emner (fx med indsætnings- og oversættelsesøvelser fra grammatikbogen) og med ”anvendelsesorienteret” grammatik. Sidstnævnte dækker over øvelser, hvor eleverne træner anvendelsen af den grammatiske regel gennem mundtlige øvelser fremfor skriftlige.

I de andre tyskmoduler arbejder eleverne med det aktuelle forløbs tema ved især at indlære gloser og træne samtale. Her i starten har målet primært været at lade eleverne slippe deres hæmninger og få talt så meget tysk som muligt. Derfor har eleverne næsten udelukkende talt tysk i par og mindre grupper og altså ikke skullet være nervøse for at tale tysk foran hele klassen.

Gode ideer og opgaver til mundtlige øvelser har jeg især hentet fra Cooperative Learning (fx Quiz og Byt-øvelsen) og bøgerne Tysk du kan tale og Ein neuer Anfang.

I forbindelse med denne nye undervisningsstruktur har jeg både haft fokus på og overvejet om

  •           eleverne kan klare grammatikundervisning i så lang tid af gangen
  •           eleverne overhovedet anvender de grammatiske regler i ”samtale”-modulerne
  •           eleverne får talt nok tysk i grupperne
  •           jeg kan overskue ikke at have en grammatik-buffer i ”samtale”-modulerne
  •           jeg kan finde på en relevant og simpel anvendelsesorienteret øvelse til hvert af de grammatiske emner
  •           jeg kan stole på, at eleverne får talt tysk i grupperne, når de skal


Jeg har endnu ikke lavet en skriftlig evaluering af denne strukturering af undervisningen. Nogle elever har dog givet udtryk for, at de sætter pris på den fordybelse i det grammatiske emne, som de opnår ved 90 minutters fokus alene på det. Andre elever har beskrevet de ikke-grammatiske moduler som sjove, fordi de oplever, at gloseindlæring ikke nødvendigvis er en kedelig opgave, og at de er mere mundtligt aktive, når de taler tysk i grupper. For nylig skulle eleverne lave en lydoptagelse af et interview med hinanden, som så skulle afleveres til mig bagefter. Enkelte elever skrev i evalueringen af denne interview-øvelse, at de fik talt mere tysk end ellers. Jeg fik desværre ikke spurgt, om interview-formen (der foregik to og to), eller om det, at interviewet skulle optages, gjorde forskellen…


Har du erfaringer med lignende? Skriv endelig en kommentar.

Ingen kommentarer: