tirsdag den 3. september 2013

Padlet - en nem måde at brainstorme mm.Jeg har længe ledt efter det bedste program på nettet, hvor eleverne selv nemt og hurtigt fx kunne lave en brainstorm. Men jeg har forgæves søgt efter det optimale program. Wallwisher kom tættest på, og jeg har ventet på, at de ville få styr på de sidste detaljer, og det har de så nu - under navnet "Padlet"!

Det kan næsten ikke gøres nemmere:
Man kan så at sige "bygge en væg" uden at være logget ind eller man kan lave et login (evt. logge ind via sin google-konto). Vælger man at logge ind, så har man altid et overblik over de "vægge" man har bygget.
En "væg" er din virtuelle opslagstavle. Du kan selv lave en, eller lade eleverne lave en. Sørg bare altid for at have et link til væggen, så du til hver en tid kan finde den igen. Indlejr den evt. i din klasses blog - eller læg blot et link til væggen på jeres skoles IT-platform.  Vil man lave et opslag på væggen og skrive noget, så dobbeltklikker man et vilkårligt sted. Dér dukker så en lille "notesseddel" op. Her skriver man sit navn og nedenunder kan man skrive alt det man lyster. Det er lige så nemt at indsætte links, billeder o.l.

Her er et eksempel på, hvordan jeg brugte Padlet i oldtidskundskab for nylig:
1. Eleverne læste et lille uddrag fra Iliadens 6. sang, hvor Hektor mødes med sin kone Andromache, og et, hvor Hektor besøger sin bror Paris og dennes kone Helena.
2. To grupper gav en karakteristik af Paris, Helena og deres forhold, mens to grupper gav en karakteristik af Hektor, Andromache og deres forhold.
Til hvert af de to uddrag havde jeg oprettet en væg, hvor jeg havde lagt et billede ind af personerne. Hver gruppe skrev nu deres karakteristikker ind ved de relevante billeder.
Når de skrev på væggene, læste jeg med.
3. Imens var to grupper kreative: den ene dramatiserede uddraget med Paris og Helena, den anden uddraget med Hektor og Andromache. Fokus: at eleverne fik skildret personerne, som de fremstår i tekstuddraget - dog skulle deres sprog/formuleringer være mere nutidige.
4. Afslutningsvis fremførtes de to dramatiseringer, og de forskellige grupper kom med relevant kritik, og personskildringerne blev diskuteret.

Her er et link til den ene af de to vægge: http://padlet.com/wall/iod1hv0vws 

Ingen kommentarer: