lørdag den 12. november 2016

Hvordan øve grammatiske regler mundtligt?

På mit gymnasium deler vi 1.g-eleverne ind efter grammatiske forkundskaber fra folkeskolen. Al grammatik-undervisning i tysk foregår derefter på differentierede hold. Du kan læse mere om vores praksis her.

Jeg har flere gang haft 1.g-holdet med elever, hvis forkundskaber var stærke, og som var meget lærenemme. Det er elever, der ikke har brug for lange forklaringer, før en grammatisk regel er forstået og kan benyttes.

Min udfordring har derfor været at finde en måde, hvorpå de kunne træne deres grammatiske færdigheder mundtligt. Der er selvfølgelig masser af måder at gøre det på, men problemet er ofte, hvis eleverne arbejder parvis eller i grupper - så de får talt mest muligt - at de ikke korrigeres, når de laver fejl. Nogle gange skal eleverne selvfølgelig have lov til at snakke uden at blive rettet, men når der er fokus på en bestemt grammatisk regel, er det jo rart med en mundtlig øvelse, hvor eleverne umiddelbart kan tjekke, om bøjning, ordstilling eller lignende er korrekt.

Min løsning er ganske vist simpel, men brugbar og ligetil. Jeg lavede små kortsæt med udsagn på både dansk og tysk til forskellige grammatiske emner. Med dem ved hånden, kan eleverne træne en bestemt grammatisk regel mundtligt uden at jeg behøver at være til stede. 

Nedenfor finder du fire eksempler på sådanne grammatiske kort-sæt og slutteligt nogle bud på, hvordan de kan anvendes i undervisningen.

1) Et sæt kort, hvor bøjningen af sein og haben i præsens trænes. 

2) Et sæt kort, hvor bestemt/ubestemt artikel i genitiv trænes.


3) Et sæt kort, hvor det personlige pronomen trænes.

4) Et sæt kort, hvor ordstillingen ved udvidet infinitiv trænes.


Oftest arbejder mine elever med kortene ud fra disse spilleregler:

Du kan også:
- lave en spilleplade (eller hente en på nettet fx her), hvor du angiver, hvilke felter, der kræver at man trækker et kort. Der er naturligvis også den mulighed, at du laver din egen spilleplade i word. Du kan se et eksempel på en sådan på min kollega Eva Pors blog her.
- lave CL-øvelsen quiz og byt.
- benytte dem som repetition på en station, når du laver stationsarbejde.


Hvis du får lyst til at gå i gang med at lave dine egne kort, så er her to tips:
- fremhæv de ord (den grammatiske regel), der er fokus på med fed skrift, så eleverne er helt sikre på, hvad der er vigtigst at have fokus på i den sætning, de skal oversætte.
- print dine kort på pap. Kortene holder sig godt - og du behøver ikke bruge tid ved laminatoren.Ingen kommentarer: