onsdag den 23. oktober 2013

Et lille forløb om gennemsnitstyskeren

med inddragelse af de 3 simple netprogrammer: Fotobabble, Quizlet og Jeopardylabs

Dette blogindlæg er oprindeligt skrevet som artikel til Wissenswert  (medlemsbladet for Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF)


Dette indlæg er mest af alt henvendt til dig, der endnu ikke har de helt store erfaringer med IT-redskaber i undervisningen, men har modet på og ikke mindst lysten til at prøve det. Jeg vil her præsentere et kort, færdigt forløb med emnet Deutsche Identität, hvor der er integreret gratis, netbaserede IT-redskaber, der ikke kræver meget af dine elever eller dig selv at sætte sig ind i, da de er meget simple og lettilgængelige.
Wissenswerts redaktions ønske til artiklens indhold var et færdigt forløb, hvor IT er inddraget. 
Hvis du ønsker at blive præsenteret for forskellige IT- redskaber og de muligheder, de giver, til at variere undervisningen uden at de er tilknyttede et forløb, kan du altid finde et sådant indhold på bloggen her eller i de blogs, som står under "Min Blogliste" her på siden. På den måde vil du selv kunne vælge lige det redskab, du kan se en mening med at inddrage og  plotte det ind i et hvilket som helst af dine helt egne forløb.


Forløbet er delt i to, og udgangspunktet for forløbets første del, som jeg præsenterer her, er den lille bog ”Wie man Deutscher wird” (Verlag C.H. Beck oHG, München 2013). Bogen, der startede ud som en blog,
er skrevet af den tosprogede englænder Adam Fletcher, der bor i Berlin. Heri får man altså en englænders billede af det at være tysk, og der er ifølge Adam Fletcher 50 trin, man skal igennem. Det hele er fortalt med et glimt i øjet, og jeg vil tro den ind i mellem kan udfordre elevernes billede af, hvad det vil sige at være tysk.
Bogens 50 afsnit bærer overskrifter som ”Apfelsaftschorle trinken”, ”Planen, vorbereiten, durchführen” og ”Tatort gucken”. Hvert afsnit har en fin længde på ca. 1-2 sider. Find de efter din mening bedste afsnit og fordel dem blandt eleverne. Da afsnittene ikke er gloserede, virker det formentligt bedst at lade eleverne læse deres afsnit, mens læreren er tilstede. Når eleverne har læst deres tildelte afsnit, skal de lave en Fotobabble over afsnittet. I denne del er især elevernes læsefærdighed og udtale i fokus.
En Fotobabble er et præsentationsværktøj, hvor et billede tilsættes lyd. Lydfilerne har en maksimal længde på 1 minut. Fotobabble findes også som app til Iphone (en app til android-medier er på vej), og bruger man denne, kan man lave lydfiler med en maksimal længde på 5 min. Man skal oprette sig som bruger, eller logge ind vha. sin facebook-profil, hvis man har en sådan.
Den enkelte elev forbereder et mundtligt resumé af det tildelte afsnit. Resuméet skal have en varighed af ca. 1 minut. Eleven skal derudover finde et billede på nettet eller selv tage et billede, som illustrerer emnet for deres afsnit. På http://www.fotobabble.com/ logger eleven ind, uploader billedet og indtaler resuméet. Sørg for at eleverne gemmer web-adressen til deres fotobabble og sender den til dig, eller at de lægger et link til deres fotobabble på skolens it-platform. Du kan eventuelt lade deres fotobabble gælde som en lille aflevering, hvor særligt fokus i tilbagemeldingen er elevernes udtale. Afsluttende ser alle elever hinandens fotobabble. Du kan se min første Fotobabble her.


Forløbets anden del, der præsenteres her, kan fungere som et lille kærkomment afbræk fra tekstlæsningen eller grammatikken, som man netop beskæftiger sig med. I denne del er særligt elevernes lytteforståelse i fokus.
Udgangspunktet for anden del af forløbet er en TV-serie om gennemsnitstyskeren. TV-kanalen ZDF har i juni-juli i år sendt en lille serie kaldet ”Deutschland - wie wir leben”. Den består af tre afsnit af omkring 45 minutters varighed hver og er en del af programserien Terra X. Serien ligger tilgængelig på kanalens hjemmeside altid med mulighed for at vælge tyske undertekster til. ZDF’s udsendelser ligger i deres Mediathek i ca. 12 måneder. Hvis man ønsker at få udsendelsen til evig eje på DVD, så er det også en mulighed. Man skal blot kontakte ZDF pr. mail (programmservice@zdf.de) og gøre opmærksom på, at den skal bruges i undervisningen, så får man tilsendt pris og kontonummer (jeg kan dog tilføje, at det er temmelig dyrt, men ofte kommer Terra X-udsendelser gerne  i handlen på et eller andet tidspunkt). Du finder serien ved at gå ind på http://www.zdf.de/ZDFmediathek og her under ”Sendungen A-Z” vælge ”Terra X”. 
Forsiden på ZDF's Mediathek
Del hvert af de 3 afsnit op i 2 eller 3 underafsnit og lav en gloseliste til hvert af disse. Hver gang eleverne skal se et af disse underafsnit, skal de hjemmefra have øvet sig på de relevante gloser. Gloselisterne laver du i programmet Quizlet http://quizlet.com/. I Quizlet kan du hurtigt og meget nemt lave Flashcards, dvs. vendespil, hvor du på den ene side af et virtuelt kort skriver det tyske ord/begreb og på den anden side den danske oversættelse. Quizlet laver for hver gloseliste automatik forskellige måder (eller spil kunne man kalde det) end det klassiske vendespil, så eleverne kan lære de samme gloser på forskellig vis. Derudover kan programmet også læse ordene op, så eleverne kan lære de enkelte ords udtale, som jo i denne sammenhæng er meget relevant. Min kollega, Eva Pors, har skrevet en god dansk introduktion til Quizlet på hendes blog.
Så snart du har lavet dine Flashcards, poster du dem direkte på din klasses blog (hvordan det ser ud, kan du se et eksempel på her) eller Facebookgruppe, eller lægger et link til dem på skolens intranet eller andre steder på nettet, hvor eleverne har adgang til dem. Hvis du har en Facebook-konto kan du hurtigt og nemt logge ind på Quizlet via denne. Hvis ikke, så skal du først oprette dig som bruger i Quizlet. Der findes desuden en Quizlet-app til IPhone.
I undervisningen ser eleverne videoerne i mindre, niveauinddelte grupper. Fordelene ved en gruppearbejdet er her, at eleverne kan se afsnittene i deres eget tempo, og at de kan spole tilbage og pause så mange gange, de har brug for det. Når eleverne har set et af klippene og taget noter dertil, samler I i fællesskab op på den nyerhvervede viden om gennemsnitstyskeren. Denne opsamling efter hvert videoklip kan du variere fra gang til gang. En af grupperne kan eventuelt selv stå for det.


Som en afslutning på hele forløbet laver du en quiz vha. jeopardylabs.com. Her behøver du ikke et log-in,
Sådan ser en quiz i jeopardylabs ud
du trykker bare ”start building”, og så er du i gang med at lave en quiz med 5 kategorier. Som de andre programmer er også denne meget intuitiv at bruge, så det tager ikke lang tid at udforme quizzen, hvis du i forvejen har lavet spørgsmålene. Da det kan være svært og forvirrende for eleverne, at svarene, som det er almindeligt i jeopardy, er udformet som spørgsmål, ville jeg undlade at bruge denne form. Husk at gemme webadressen til din quiz, så du nemt kan finde en igen.


Jeg håber, du kan bruge forløbet eller lade dig inspirere af det. Føj til og træk fra så det bliver skræddersyet dig og dit hold.Ingen kommentarer: