onsdag den 9. november 2011

Virtuel undervisning

I mandags spørger en af mine tyskelever, om det er muligt at flytte vores næste time, som ligger fredagen efter, eller gøre den virtuel. Spørgsmålet skyldes, at hans klasse - og dermed ca. 1/3 af mit tyskhold - denne fredag ikke har andre moduler end tysk. Deres ønske er forståeligt nok at slippe helt for at tage på skolen.

Pyyyh - de er nogle superdejlige elever, så man vil jo gerne være sød ved dem og se, hvad der kan gøres. En aflysning er ikke sagen, så jeg tænkte virtuelt.... Bum bum.... Audioboo!

Min undervisning for modulet var så godt som i hus, så jeg gav mig til at se, hvilke dele, det ville give mening at lave til en lydfil.

Den virtuelle undervisning endte med at se ud som følger:

Der Schatzgräber
Lav et dokument, som du kalder ”dit navn + digtets navn”

Lav en lydfil, hvor du
1) Læser digtet op (Bemerke die vielen ah- og uh-Laute: Bedeutung der Klangfarbe = Dunkelheit, Trauer)
2) oversætter digtet

Læg link/s til din/e lydfil/er i dit dokument

Skriv i dit dokument
3) på tysk en fortsættelse af mindst et af udsagnene
-Ich verstehe das Gedicht als...
-Für mich enthält das Gedicht folgende Aussage(n)...
-Beim Lesen des Gedichts entsteht bei mir folgender Eindruck...

Skriv i dit dokument
4) citater fra digtet, hvor du kan se personifikationer
5) alle adjektiver og adverbier fra digtet sorteret i kategorierne positiv og negativ
6) alle substantiver og verber og forsøg at gruppere dem i semantiske skemaer (dvs. Gruppér dem efter, hvilke ord, der passer bedre sammen med andre)

Upload dit dokument, som du har kaldt ”dit navn + digtets navn” til Fronter (i mappen ”Deutsche Romantik”)

Ingen kommentarer: